Har DU en god psyke?

Forleden talte de om  day traders i radioen. Jeg kender ikke meget (faktisk intet) til aktiehandel, men kunne forstå at det drejer sig om mennesker, der køber og sælger aktier Det er så presset et job, at det slet ikke lykkedes radioværterne at få en day trader igennem til radioen, fordi der således ville spildes dyrbare minutter væk fra skærmene. 

Dét overraskede mig egentligt ikke, men på et tidspunkt talte radioværten og aktieeksperten om disse day traders psyke. Day tradernes psyke blev sammenlignet med soldater og elitesportfolks og blev beskrevet med ordene: “Man skal virkeligt have en god psyke – en der er stærk og fast og hvor man ikke bliver væltet omkuld når tingene går op og ned”.

Nu er psyke, i en akademisk kontekst, en lidt udefinerbar og omdiskuteret størrelse, men i en hverdagsforståelse er det almindeligt,  at vi taler om ‘gode psyker’, som nogle der ikke lader sig ryste eller stresse. Men denne dag  sad jeg nu og blev i tvivl om vi ikke er lidt galt på den?

I disse år tales der meget om det at være særligt sensitiv (i nogle sammenhænge bliver det nærmest til en diagnose) og forleden hørte jeg en klog, rummelig, nysgerrig kvinde omtale sig selv som én med en ustabil psyke, der er særligt sensitiv over for påvirkninger. Og hun sagde det undskyldende, som om hun på denne måde karakteriserede sin egen psyke som en, der er en smule besværlig og ikke-robust. Men hvad om hun i stedet for ustabil, begyndet at se sin psyke som fleksibel? En psyke, der lader sig bøje, strække, udvide, vibrere, skælve, tilpasse osv.? Hvor det modsatte således ville være en psyke, der er fast, robust, stabil, urokkelig – en mere fokuseret form for psyke.

Hvis man tænker på et egetræ, vil mange associere til robusthed, styrke, kraft, fasthed og lignende. Men hvad sker der med et egetræ, når stormen ruller? Det er så stift, at det risikerer at splintre og knække grenene. Et piletræ syner til sammenligning ikke af meget med dets slanke stamme og hængende grene, men når det udsættes for kraftige vindstød, så bøjer det med helt ned i stammen og genfinder sin form.

Forskellige psyker kan forskellige ting. En day trader kan ikke handle, hvis han hele tiden bevæger sig følelsesmæssigt frem og tilbage og en kirurg skal helst kunne blokkere for alle forstyrrende følelser mens hun fører kniven. Omvendt er evnen til at følge, spejle og mærke egne og andres følelser essentiel for pædagogen, der gennem handlinger og krop bekræfter et barn i dets oplevelse af verden. Eller for terapeuten, hvis fineste redskab er evne til, det man kalder mentalisering, der til forskel fra empati, handler om både at være opmærksom på andres og egne følelser, tanker, intentioner, ønsker og behov i det relationelle møde.

For ikke at nævne forældres, kærester, venners, chefers evne til at forstå og følge deres børn, partnere, venner og  ansatte. Her dur det ikke med en firkantet psyke, der kan blokkere for udefrakommende påvirkninger og som er fast defineret.

Jeg vil foreslå, at vi begynder at betragte ‘gode’ psyker på en anden måde. Det er efter min mening ensporet og gammeldags at tale om at ‘gode’ og stærke psyker er noget der indebærer militaristisk disciplinering og råstyrke. Det er tid til at gøre det almene psykebegrebet mere bredt og favnende. Det er nemlig ikke sikkert at kvinden med den såkaldte ustabile og sensitive psyke vil være særligt god til at være day trader, men jeg er heller ikke sikker på at day traderen, der er så god til at lukke af for følelsesmæssige impulser vil være særligt egnet til at tage et barn eller en klient ved hånden.

Så for at svare på på spørgsmålet i min overskrift: Har du en god psyke? Ja, om den er fokuseret eller fleksibel, så afhænger det af hvad du bruger den til.