Om mig

Min faglige baggrund6

Exam. psykoterapeut fra Københavns Gestalt Institut

Konfliktvejleder fra Center for Konfliktløsning

Cand.pæd. i pædagogisk antropologi

Folkeskolelærer

Ved siden af min praksis, er jeg frivilligleder – og koordinator hos Center for Konfliktløsning. Jeg arbejder desuden som frivillig terapeut i TUBA og som supervisor.

Jeg arbejder ud  fra en oplevelsesorienteret tilgang, hvor hver session tager afsæt i det du bringer ind i rummet lige NU og HER – tanker, følelser, oplevelser, erindringer, drømme… Det betyder, at hverken fortiden eller fremtiden undersøges uden, at det er for at forstå, mærke og opleve, hvordan det påvirker dig i det liv du lever i dag. Det betyder også at fokus ikke kun er på det mentale niveau, men at der også arbejdes med de følelser, sansninger og kropslige reaktioner og impulser, der opstår, mens vi er sammen.

Jeg har bl.a. erfaring med børn og unge, familie og arbejdsliv, skilsmisse, ensomhed, misbrug, angst, traumer, indlæringsvanskeligheder, psykisk sårbarhed, at være særligt sensitiv, stress, depression, handicap og sygdom.

Jeg kan tilbyde terapi på tegnstøttet dansk, engelsk og via tolk.

Jeg har tavshedspligt, og terapien foregår efter de etiske regler opstillet af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg modtager løbende supervision.

dpfo_logomedlem-300x143

 

 

Jeg samarbejder med søgeportalen: www.SØGbehandler.nu